Otras oposiciones en Barcelona - en Barcelona.
Otras oposiciones en Barcelona.

Publicar Anuncio Gratis

Oposiciones Mossos d´Esquadra

Oferta | Otras oposiciones en Barcelona

Anunciado por MasterD (profesional)
estadísticas  |  Votar al anunciante |  


Imprescindible tener la NACIONALIDAD ESPAÑOLA para poder cursar la oposición
Nivel de estudis necesaris: GE/GSE/ FPI y superiores
"EL CENTRO NO ADMITE SOLICITUDES DE MENORES DE 18 NI MAYORES DE 35 AÑOS"


Las Oposiciones a Mossos d’Esquadra son semipresenciales y están dirigidas a aquellas personas que quieran formarse un futuro como Mossos.

Vols ser mosso d’esquadra? Superar les oposicions a mosso d’esquadra suposa aconseguir un feina fixa amb una remuneració d'aproximadament 2.000 €* al mes. Els requisits d'accés són mínims: Graduat escolar i tenir de 18 a 35 anys

Estàs pensant de presentar-te a les oposicions de mosso? Et donem uns quants motius per fer-ho:

Han tingut lloc canvis importants pel que fa als requisits físics per aconseguir una plaça com a mosso d’esquadra. Ara només s’exigeix una alçada mínima d’1,65 metres per als homes i d’1,60 per a les dones. A més, en les proves físiques s’han suprimit els exercicis de flexió de braços i de tracció general. Aquesta és l’oportunitat que esperaves per aconseguir una plaça de mosso d’esquadra.

Informa’t ja com aconseguir un lloc de mosso d'esquadra en la propera convocatòria!


Requisitos

Requisitos generales
-Tenir la nacionalitat espanyola.
-Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària, graduat escolar, formació professional de primer grau, equivalent o superior.
-Tenir 18 anys i no haver complert els 35.
-Fer una alçada mínima d’1.65 m els homes i 1.60 m les dones.
-No estar inclòs en el quadre d’exclusions mèdiques de la convocatòria.
-No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques, ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l’Administració Pública, ni haver estat condemnat per delicte. Serà aplicable el benefici de la rehabilitació si s’acredita el corresponent document oficial.
-Declaració jurada per la qual es compromet a portar armes.
-Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents.


¿Desea añadir algún comentario sobre el anuncio? Comente el anuncio pulsando aquí.
   Fecha de publicación del anuncio: 23/03/2018
   Más anuncios en esta categoría